Sunday, February 16, 2014

Mesyuarat Penyelarasan SKT PKG Kota Setar 2014

Mesyuarat Penyelarasan SKT PKG Kota Setar 2014 di PKG Simpang 4









PERTUKARAN DALAMAN PEGAWAI TEKNOLOGI

PTP Encik Thal'hah bin Omar bertukar masuk ke PKG Alor Janggus dari PKG Telok Kechai jawatan setara.



Sunday, March 4, 2012

VISI & MISI

Visi PKG

Kearah Pembudayaan Penggunaan Media dan Teknologi Pendidikan di Setiap Sekolah

Misi PKG

Membina, Mempertingkatkan, dan Mengekal Keberkesanan Amalan Teknologi Pendidikan Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Secara Kreatif dan Inovatif.

Objektif PKG

Objektif PKG

Dengan wujudnya Pusat Kegiatan Guru, melalui program dan aktiviti yang sistematik diharap akan dapat :-

 • Meningkatkan kualiti pendidikan, hasil daripada proses pengajaran-pembelajaran yang terancang
 • Menjalankan aktiviti penyelidikan untuk mengesan keberkesanan proses pengajaran-pembelajaran
 • Mengesan serta menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru secara usahasama
 • Memupuk ikhtiar dan minat guru ke arah mempertingkatkan kualiti profelsionalisme mereka
 • Membina dan mengukuhkan daya juang, daya tahan dan daya saing di kalangan guru
 • Mempertingkatkan keterampilan guru-guru melalui program latihan dalam perkhidmatan sejajar dengan perkembangan kurikulum
 • Meyebar maklumat, pengetahuan dan inovasi pendidikan
 • Merapatkan hubungan antara sekolah-sekolah dalam aspek keperluan perkhidmatan dan pendidikan.
 • Menyediakan kemudahan untuk guru menjalankan aktiviti sosial yang membina
 • Mengeratkan hubungan dengan masyarakat setempat
 • Mengeratkan hubungan dengan masyarakat korporat supaya pelajar-pelajr dapat peluang memahami aspek perdagangan dan perindustrian dan kaitannya dengan kehidupan masyarakat

linkwith

pkglink